Reportatge fotogràfic corporatiu per a Elisabeth de Barnachic

El reportatge fotogràfic corporatiu, és bàsic per a qualsevol [...]