Sessió del Dia de la Mare entre flors grogues, amb la Chloe i la Blanca

S’apropa el Dia de la Mare, i coinicint que Maig [...]