Espontaneïtat en el reportatge de Comunió de’n Pau

Espontani i simpàtic, així és en Pau. Per la seva [...]