Una sessió entre espigues en ple estiu

Les sessions d’estiu en un camp d’espigues he de [...]