Preboda (Sant Cugat)                                                                                                       230€ Gratuït

*Altres localitzacions a partir de 150€

Reportatge boda 

Reportatge nuvi, núvia, ceremònia, reportatge casats, convit, inici festa

Edició de les imatges

Entrega de les imatges en digital (alta qualitat) i sense marca d’aigua                                       1600€

Fotos en blanc i negre